כתובתנו

כתובתנו

הנהלת העמותה, פיתוח משאבים, כספים ורכש.
רח' מרגולין 5, תל אביב, 6761319
Tel: 03-5372012 Fax: 03-5373785


משאבי אנוש, מערכות מידע וקב"ט.
רח' החיל 2, תל אביב, 6109201
Tel: 03-6383666


מסמכי מלכ"ר

אישור מלכר- רישום במס ערך מוסף
רישום עמותה- משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לרישומה של עמותה
אישור שינוי שם עמותה - משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לשינוי שם
אישור ניהול ספרים- רשות המסים בישראל
אישור ניכוי מס במקור- רשות המסים בישראל
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46- רשות המסים בישראל
אישור ניהול תקין- רשות התאגידים

התנדבות ברעות

התנדבות ברעות
מרגרט אייסברוק מתנדבת מהולנד, שוקי אליאס מתנדב ותיק  קרא עוד